Lịch tư vấn 1:1

TheLadyUp.

Chính sách pháp lý

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Do tính chất chủ quan của Chương trình, chúng tôi không có khả năng kiểm soát tính khả dụng, động lực, tác động bên ngoài, tình hình tài chính hoặc mức độ tham gia của khách hàng trong Chương trình. Vì thế, chúng tôi chỉ có thể cung cấp điều khoản hoàn tiền trong vòng 07 ngày. Khách hàng vui lòng tiến hành tất cả các nghiên cứu cần thiết để xác định xem chương trình có phù hợp với mình trước khi mua hay không.

Mọi thu nhập hoặc báo cáo thu nhập hoặc ví dụ được hiển thị trên trang web của chúng tôi chỉ là ước tính về những gì có thể có ở thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai. Không có sự đảm bảo đối với bất kỳ kết quả tài chính cụ thể nào dựa trên việc sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về thu nhập của bạn, sự thành công hay thất bại của các quyết định cá nhân hoặc kinh doanh của bạn, việc tăng hoặc giảm tài chính hoặc mức thu nhập của bạn, hoặc bất kỳ kết quả nào khác dưới bất kỳ hình thức nào mà bạn có thể có do thông tin được cung cấp cho bạn thông qua trang web của chúng tôi. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả của mình.

Chúng tôi trình bày những kết quả và insight về trải nghiệm của những khách hàng trước đây với trang web của tôi chỉ nhằm mục đích minh họa. Những kết quả, ví dụ và ảnh được sử dụng là của khách hàng thực tế. Chúng không được sử dụng nhằm đại diện hoặc đảm bảo rằng khách hàng hiện tại hoặc tương lai sẽ đạt được điều tương tự.