Chọn một chính sách mà bạn muốn xem

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cập nhật lần cuối: 13/10/2022

Trang Web của bên thứ ba:

Các trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác (“Trang web của bên thứ ba”), cũng như thông tin hoặc nội dung có nguồn gốc từ các bên thứ ba (“Nội dung của bên thứ ba”). The Lady Up không chịu trách nhiệm về độ chính xác, tính thích hợp hoặc tính khả dụng đối với bất kỳ trang web của Bên thứ ba nào được truy cập thông qua trang web này hoặc bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào có sẵn trên trang này, bao gồm độ tin cậy, ý kiến, bảo mật hoặc các chính sách liên quan khác. Những liên kết này được cài đặt để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web, hợp lý hóa các quy trình và giúp The Lady Up cung cấp cho bạn các dịch vụ đáng tin cậy.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không trực tiếp, gián tiếp chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào được cho là gây ra hoặc liên quan đến việc sử dụng nội dung, dịch vụ, sản phẩm, các tài liệu khác có sẵn từ các trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba.

The Lady Up có thể có mối quan hệ tài chính với một số công ty, sản phẩm và dịch vụ được đề cập trên trang web của chúng tôi. The Lady Up có thể được bồi thường nếu bạn chọn theo các liên kết trỏ đến các công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Đóng góp do người dùng tạo ra:

The Lady Up mời bạn chia sẻ những thành tựu của bạn, một cách đầy tự hào. Những nhận xét, đánh giá của các bạn khóa trước sẽ được giới thiệu trên Trang web, các trang mạng xã hội như một nguồn cung cấp thông tin cho những người dùng khác trong tương lai. Những lời chứng thực này không phải là ví dụ chính xác về sự đảm bảo, mà là trải nghiệm người dùng. Bằng cách đăng ký khóa học Influencer Master Mentorship, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ nội dung nào do bạn tạo ra, bao gồm lời chứng thực, bằng chứng trên mạng xã hội và tin nhắn trực tiếp với The Lady Up, chủ sở hữu hoặc nhân viên của The Lady Up đều có khả năng được sử dụng như tài liệu tiếp thị hoặc tài liệu quảng cáo. Các tài liệu bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được sử dụng trong sáng, đúng mục đích và được xem là tài sản của chúng tôi.

Sự bảo mật:

Chúng tôi thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn tính bảo mật đối với thông tin bạn cung cấp trong trường hợp có khả năng bị bên thứ ba tấn công. Bạn đồng ý và hiểu rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi truy cập trái phép nào vào những tài liệu mang tính nhận dạng bạn.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Cập nhật lần cuối: 13/10/2022

Thỏa thuận điều khoản và điều kiện của The Lady Up

Vui lòng đọc toàn bộ Điều khoản và Điều kiện này trước khi sử dụng tài liệu trên các trang web sau và các miền phụ liên quan: https://theladyup.com.
Các trang web được sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH MTV THE LADY UP (cùng với bất kỳ trang liên kết, sản phẩm hoặc chi nhánh nào khác). Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản và điều kiện ràng buộc pháp lý được thực hiện giữa bạn và The Lady Up liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng khóa học Influencer Master Mentorship cũng như bất kỳ thông tin, tài liệu và khuyến nghị gắn liền với trang web này.

Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện đã nêu, bạn sẽ bị cấm sử dụng trang web này và bạn phải ngừng việc sử dụng ngay lập tức.

Sửa đổi Điều khoản và Điều kiện:

Công ty TNHH MTV THE LADY UP (“chúng tôi”, “của chúng tôi”, “tôi”) có thể sửa đổi, đóng góp và thay thế các Điều khoản & Điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web có nghĩa là bạn đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web, sử dụng nội dung của trang web hoặc mua bất kỳ thứ gì từ chúng tôi.

Các cập nhật sẽ được phản ánh trong các Điều khoản & Điều kiện dựa trên ngày “Cập nhật lần cuối”, được hiển thị ở trên và bạn từ bỏ quyền nhận các thông báo cụ thể về các thay đổi. Bạn có trách nhiệm xem xét định kỳ các Điều khoản & Điều kiện đã cập nhật để biết được thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý mà bạn đã đồng ý để sử dụng các trang web của chúng tôi.

Sở hữu trí tuệ:

Trừ khi được chỉ định khác, các trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả thiết kế, âm thanh, văn bản, đồ họa, biểu tượng trên trang web (gọi chung là “Nội dung”), nhãn hiệu và biểu tượng (gọi chung là “Nhãn hiệu”) đều được sở hữu và cấp phép cho công ty TNHH MTV THE LADY UP. Các hình thức sở hữu trí tuệ này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu, cũng như nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác của Việt Nam. Việc sử dụng toàn bộ hoặc sửa đổi tài sản trí tuệ của chúng tôi là vi phạm pháp luật và sẽ bị truy tố, xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với khóa học bạn đã mua trên trang web của chúng tôi, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng (“Giấy phép”) để truy cập, tải xuống, sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Theo giấy phép này, bạn không được:
- Phân phối các bạn sao của tài liệu cho một người hoặc một nhóm người, những người chưa mua khóa học.
- Sử dụng tài liệu cho mục đích phi cá nhân (ví dụ: mục đích thương mại hoặc trưng bày công khai).
- Sao chép, tải xuống, phân phối, bạn hoặc chuyển giao tài sản trí tuệ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào mà vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.
- Yêu cầu quyền sở hữu đối với bất kỳ tài sản trí tuệ nào, bao gồm bài học âm thanh, bài học video, tài liệu, danh sách kiểm tra, nhãn hiệu và bất kỳ những tài liệu khác dưới các định dạng khác.

Nếu bạn vi phạm những hạn chế này, bạn sẽ bị chúng tôi chấm dứt hợp đồng ngay lập tức mà không được hoàn lại phí. Sau khi chấm dứt, bạn sẽ được yêu cầu hủy mọi tài liệu đã tải xuống và bị từ chối tham gia các chương trình trong tương lai.

Chúng tôi có quyền yêu cầu bồi thường bằng tiền, đền bù thiệt hại và các khoản phí pháp lý liên quan đến các vi phạm bạn quyền, nhãn hiệu hoặc sở hữu trí tuệ.

Sử dụng thành viên:

Bạn sẽ phải đăng ký tài khoản tại https://khoahoc.theladyup.com để truy cập và xem nội dung khóa học. Bạn không được sử dụng tài khoản của thành viên khác và không được phép chia sẻ tên người dùng hoặc mật khẩu của mình với các cá nhân khác. Là chủ sở hữu duy nhất của tài khoản, bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn sử dụng sai và không tuân thủ các điều khoản này.

Xin lưu ý rằng quyền truy cập vào nhóm Facebook kín, The Lady Up Influencer School là quyền truy cập trọn đời. Bạn được phép truy cập liên tục và tham gia các hoạt động trong group này cho đến khi bạn lựa chọn rời khỏi nhóm.

Không đảm bảo thành công:

Bằng cách sử dụng trang web và tất cả nội dung có sẵn mà bạn có thể truy cập được, bạn hiểu rằng The Lady Up, chủ sở hữu hoặc nhân viên của The Lady Up không đảm bảo về thành công và kết quả về mặt tiền bạc. Đội ngũ The Lady Up ở đây để giáo dục và chúng tôi tin rằng khóa học của chúng tôi cung cấp các công cụ và bí quyết giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả của khóa học Influencer Master Mentorship, hoặc bất kỳ tài liệu nào khác, về sự nghiệp cá nhân hoặc nghề nghiệp của bạn.

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Cập nhật lần cuối: 10/01/2023

Chính sách hoàn tiền của chúng tôi cho khóa học Influencer Master:
Hoàn tiền 100% sau 7 ngày nếu bạn không hài lòng
TheLadyUp sẽ hoàn tiền 100% nếu bạn không hài lòng trong vòng 7 ngày (kể từ khi bạn được duyệt vào khoá học)
Hướng dẫn gửi yêu cầu hoàn tiền Hãy gửi email đến [email protected] theo hướng dẫn như sau:

Tiêu đề:
[Viết tắt tên khoá học_REFUND] Họ tên + Số điện thoại
Nội dung gồm:
Mình muốn hoàn tiền [tên khoá học] đã thanh toán vào [ngày, giờ]
Tên chủ tài khoản của mình là: [tên chủ tài khoản]
Số tài khoản: [số tài khoản]
Tên ngân hàng: [tên ngân hàng]“

Lưu ý: Nếu bạn muốn hoàn tiền hãy đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn và đảm bảo đủ điều kiện để được hỗ trợ từ 24-48 tiếng (trong giờ làm việc). Trường hợp bạn thực hiện sai hướng dẫn team sẽ lưu lại và xử lý sau.Chính sách hoàn tiền của chúng tôi cho khóa học Influencer Master Mentorship:
Nếu bạn đã quyết định rằng chương trình này không phù hợp hoặc không đáp ứng được các mục tiêu đã định của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] trong vòng 07 ngày kể từ ngày đăng ký. Tất cả các khoản hoàn trả sẽ được xem xét.

Các tình huống, trong đó việc hoàn lại tiền sẽ không được xem xét, bao gồm:
(1) Cố gắng sử dụng chính sách hoàn lại tiền để tránh các nghĩa vụ tài chính cần thiết cho việc truy cập khóa học.
(2) Thiếu nỗ lực để sử dụng bất kỳ nguồn lực có sẵn, tài liệu bổ sung hoặc giáo trình khóa học nào có sẵn.
( 3) Không có khả năng hoàn thành toàn bộ khóa học.

The Lady Up hoàn toàn tin tưởng vào sản phẩm của mình, sản phẩm đã được nhiều khách hàng áp dụng và có kết quả. Tuy nhiên, Influencer Master Mentorship chỉ thực sự có hiệu quả chỉ khi bạn tận tâm với quy trình.
Vì lý do đó, The Lady Up cung cấp chính sách hoàn tiền có điều kiện trong 07 ngày theo quy trình sau:
- Trong trường hợp bạn muốn được hoàn lại tiền, bạn phải liên hệ với nhóm hỗ trợ tại [email protected] trong vòng bảy (07) ngày đầu tiên kể từ ngày khai giảng khoá học. Trong thời hạn 07 ngày này, đại diện của The Lady Up sẽ lên lịch một cuộc gọi với bạn để thảo luận về cơ sở cho yêu cầu hoàn tiền và cung cấp cho bạn 01 biểu mẫu yêu cầu hoàn tiền. Biểu mẫu này sẽ cho phép bạn cung cấp các bằng chứng cần thiết về việc đã hoàn thành khóa học. Bạn phải nói chuyện với đại diện dịch vụ khách hàng của The Lady Up để có thể nhận được tiền hoàn lại. Tất cả các yêu cầu hoàn tiền sẽ do The Lady Up quyết định.
- Nếu yêu cầu hoàn tiền được chấp thuận, bạn có thể nhận được khoản tiền hoàn lại sau ba mươi (30) ngày sau khi hủy bỏ chương trình theo cùng cách thức thanh toán đã được thực hiện, sau khi trừ đi 2,000,000 VND (Bằng chữ: Hai triệu Việt Nam Đồng) phí hủy bỏ. Nếu yêu cầu hoàn tiền không được chấp thuận, bạn phải hiểu rằng họ vẫn phải chịu trách nhiệm tài chính đối với việc thanh toán toàn bộ chương trình. Miễn là bạn đã nhận được đầy đủ chương trình (được nêu trong Phụ lục Hợp đồng), bạn không có quyền đòi hỏi gì thêm về việc hoàn lại tiền.
- Bạn hiểu rằng bạn sẽ mất tất cả quyền truy cập vào chương trình và các lợi ích nếu yêu cầu hoàn tiền được chấp thuận, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền truy cập Facebook, cuộc gọi nhóm, mô-đun và tất cả các thông tin khác có trong chương trình.
- Do tính chất chủ quan của chương trình, The Lady Up không có khả năng kiểm soát tính khả dụng, động lực, tác động bên ngoài, tình hình tài chính hoặc mức độ tham gia của bạn trong chương trình. Vì thế, chúng tôi không thể hoàn lại tiền sau 07 ngày này. Bạn vui lòng tiến hành tất cả các nghiên cứu cần thiết để xác định xem Influencer Master Mentorship có phù hợp với mình hay không trước khi mua. Sau khoảng thời gian 07 ngày, tất cả các giao dịch mua là cuối cùng và bạn chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ phí chương trình, cho dù bạn có hoàn thành chương trình hay không. Nếu bạn đã mua chương trình bằng hình thức trả góp, tất cả các khoản thanh toán phải được thực hiện.

Thanh toán & Mua hàng:

Khi bạn mua khóa học Influencer Master Mentorship từ trang web của chúng tôi, bạn có thể thanh toán theo hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc Paypal. Bạn hiểu và chấp nhận rằng bất kỳ thông tin được lưu lại trong quá trình mua hàng của bạn, bao gồm tên, địa chỉ, thông tin thẻ ngân hàng, thông tin thanh toán, thông tin PayPal và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác, đều có thể được chúng tôi và công ty xử lý thanh toán của chúng tôi thu thập.

Điều này có nghĩa, bạn sẽ cấp cho The Lady Up quyền yêu cầu thanh toán, một lần hoặc theo đợt trả góp (Đợt thanh toán được ghi chú trong hợp đồng). bạn sẽ nhận được một biên lai điện tử ghi lại (các) khoản thanh toán của bạn.

Thanh toán định kỳ:

Nếu thanh toán của bạn không thành công hoặc bị từ chối khi thanh toán, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chi phí mua hàng của mình. Vui lòng không cố gắng lợi dụng phương án trả góp để tránh phải nhận toàn bộ trách nhiệm tài chính. Nếu bạn không đáp ứng các nghĩa vụ tài chính này, bạn sẽ bị xóa hoặc từ chối quyền truy cập khỏi khóa học Influencer Master Mentorship.

Chúng tôi có quyền yêu cầu bồi thường bằng tiền với số tiền chưa thanh toán.

CHÍNH SÁCH HỦY BỎ

Cập nhật lần cuối: 13/10/2022

Quy trình chấm dứt

Bạn đồng ý rằng The Lady Up, theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, có quyền chấm dứt tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì. Bao gồm: chúng tôi tin rằng bạn đã có những hoạt động gian lận, lạm dụng, bất hợp pháp, hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện được trình bày sau đây. Những hành động này cũng sẽ được báo cáo và chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp.

Giải quyết tranh chấp:

Các Điều khoản & Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ loại hành động pháp lý nào do bạn hoặc chúng tôi (“Các bên” và “Bên”) đưa ra sẽ được truy tố tại các tòa án Việt Nam. Tất cả các hành động hoặc thủ tục tố tụng phát sinh liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này sẽ được giải quyết tại tòa án Việt Nam theo quy định của pháp luật. Theo đây, bạn đồng ý không đơn phương hủy bỏ và phải tuân theo quyền tài phán cá nhân của các tòa án nói trên cho tất cả các mục đích. Chúng tôi có quyền khởi kiện nếu chúng tôi tin rằng việc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này đang diễn ra hoặc có nguồn gốc.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Cập nhật lần cuối: 28/08/2022

Trách nhiệm hữu hạn:

Bạn hiểu và đồng ý rằng: việc quyết định sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào của bạn trên các trang web này là hoàn toàn tự nguyện. The Lady Up, chủ sở hữu hoặc nhân viên của The Lady Up sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với loại thiệt hại, thương tích, tổn hại do bạn gây ra và các thông tin, tài liệu do bạn cung cấp. Ngay cả khi The Lady Up, chủ sở hữu hoặc nhân viên của The Lady Up đã được thông báo về những thiệt hại đã nói hoặc có thể xảy ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại có thể phát sinh khi bạn tham gia khóa học Influencer Master Mentorship. Điều này bao gồm sức khỏe tinh thần, thể chất, thu nhập, kết quả kinh doanh hoặc bất kỳ kết quả nào khác.

Luật điều chỉnh:

Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích bởi luật pháp của Việt Nam và bạn tuân theo luật của các tòa án Việt Nam để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về công nghệ:

Bằng việc sử dụng trang web này, bạn hiểu và đồng ý rằng The Lady Up không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các rủi ro tiềm ẩn do các trang web trực tuyến mang lại, bao gồm chức năng, vi rút và bất kỳ yếu tố nào khác có thể ảnh hưởng đến máy tính và các thiết bị của bạn của bạn.

Thông tin liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Điều khoản & Điều kiện, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].